Klachtenprocedure

Wat te doen als je een klacht hebt

u

Eerst samen bespreken

Heb je een klacht over Praktijk Psycholoog Woerden? Je kunt dit dan altijd met mij bespreken.

Als wij er niet uitkomen, dan kun je terecht bij de NFG (Nederlands Federatie Gezondheidszorg) of de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

~

Toezicht door NFG en RBCZ

Ik werk in mijn praktijk volgens beroepsethische regels van de NFG en de RBCZ. Dit betekent dat ik werk op basis van eerlijkheid, openheid en integriteit. Hetgeen tijdens therapie besproken wordt blijft ‘onder ons’. Jouw persoonlijke gegevens zijn ook niet voor derden inzichtelijk.

Z

Beroepscode van psychologen

In de beroepscode van de NFG en RBCZ staan eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van elke aangesloten psycholoog moet voldoen. De uitgangspunten hiervoor zijn: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Beide instanties adviseren om een eventuele klacht eerst zelf te bespreken en pas nadat er geen oplossing wordt gevonden een klacht in te dienen.

Op de website van de NFG en RBCZ lees je meer over de beroepscode en klachtenprocedure, en hoe je een klacht tegen een psycholoog kunt indienen. Voor vragen kun je je wenden tot de medewerkers van deze instanties.