Over psychologische hulp

Op welke manier word jij geholpen?

u

Effectieve hulp zonder wachtlijst

De psychologische hulp die ik geef is in het algemeen kortdurend van aard. 

Meestal ontstaat een beter inzicht in de oorzaak en een verbetering van je klachten binnen 5 tot 10 sessies (behandelingen). Het kan gebeuren dat er minder of meer gesprekken nodig zijn.
In overleg bekijken we wat nodig is voor jou!

Jij bepaalt zelf hoeveel sessies je wilt volgen bij Psycholoog Woerden en ook hoe vaak.

Werkwijze in therapie

Intake

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld wat mijn werkwijze is en wat de beste aanpak is voor het probleem.

Om op deze vragen antwoord te kunnen geven is het van belang om eerst duidelijk te krijgen wat het probleem is en waardoor het wordt veroorzaakt en in stand gehouden. Dit zullen we doen in een eerste (en/of tweede) gesprek. In vaktermen wordt dit de “intake” genoemd.

Aan het einde van de intake bespreken we hoe de therapie verder zal gaan en wordt een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld.

Vervolg

Vervolggesprekken zullen in eerste instantie wekelijks of tweewekelijks plaatsvinden.

Meestal komen er “huiswerkopdrachten” voort uit de gesprekken. Deze zijn gebaseerd op de “vragen” die tijdens een gesprek opkomen en thuis verder worden uitgewerkt. Het is dan ook handig om een schrijfboekje mee te nemen voor eigen aantekeningen! De “uitkomst” bespreken we in een vervolggesprek.

r

Therapeutische behandelmethoden

De therapie die je bij mij volgt is enerzijds praktisch, vooral op het hier-en-nu gericht.

Anderzijds richt de therapie zich op het verkrijgen van inzicht in de onderliggende problematiek en de psychodynamische patronen die je vanuit vroeger hebt aangeleerd en nog steeds hanteert.

Samen zoeken wij naar passende antwoorden op problemen die er zijn. We kijken naar de redenen van “vastlopen” en naar mogelijke manieren om eruit te komen. Ik geef geen kant en klare antwoorden, maar begeleid jou in het vinden van antwoorden op je probleem. Daarbij zorg ik ervoor dat dit in een betrouwbare en veilige omgeving gebeurt.

Eigen verantwoordelijkheid, autonomie en liefde voor jezelf zijn sleutelwoorden in de behandeling.

Onze diepste angst is niet dat we niet goed genoeg zijn,
onze diepste angst is dat we bovenmatig krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis,
die ons het meest bang maakt.
We vragen onszelf af: “Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn?
Maar wie ben je eigenlijk om dat niet te zijn?

Marianne Williamson, vertaald uit From a return tot love, 1992