Coaching

Bedrijfscoaching & particuliere coaching

Particuliere coaching (individueel)

Mensen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zij zoeken in hun leven naar een balans tussen wie ze zijn en de wereld om hen heen. Het zoeken naar die balans levert allerlei vragen op en leidt uiteindelijk tot verandering of verdieping in het leven.

Wanneer is coaching wenselijk?

  • Je wilt je zelfkennis verbeteren en uw zelfvertrouwen vergroten
  • Je wilt (nieuwe) vaardigheden of competenties aanleren (zowel persoonlijk als professioneel)
  • Je wilt structuur aanbrengen in uw (nieuwe) verantwoordelijkheden: Waar begin je? Hoe stel je prioriteiten?
  • Je hebt behoefte aan een klankbord, een sparringpartner, omdat u een solistische functie heeft (bv. als ondernemer, directeur, manager)

Door te coachen helpt de therapeut je je eigen uitdagingen te ontdekken en te realiseren. Het gaat bij coachen niet om het veranderen van de persoon, maar om het ontdekken en benutten van eigen kwaliteiten.

Een coach daagt uit, ondersteunt waar nodig en stimuleert om het leven te leiden zoals je dat zelf wenst, zowel professioneel als persoonlijk.

“Om te kunnen worden wie ik in wezen ben, moet ik tastend en experimenterend mijn weg mogen gaan, zonder haast.

Moet ik fouten mogen maken zonder knagend schuldgevoel, levend vanuit de realiteit.

Meen ik daarentegen van mijzelf te moeten eisen dat ik direct zo moet kunnen zijn als ik eigenlijk ben, dan knijp ik mijn             wordingsmogelijkheden af en leef onder de tirannie van het ideaal.”

C.J. Schuurman.

Bedrijfscoaching

Er is sprake van bedrijfscoaching wanneer het coachtraject plaatsvindt binnen een zakelijke context, profit danwel non-profit. Steeds meer werkgevers en werknemers maken gebruik van een coach wanneer ze tegen zaken aanlopen op het werk en/of zich willen ontwikkelen als mens en als professional. De coachvraag is veelal werk- of carrièregerelateerd.

Een opvallend verschil tussen bedrijfscoaching en particuliere coaching is de driehoeksverhouding die bestaat tussen de coach, de opdrachtgever en de cliënt. Het coachtraject wordt bij bedrijfscoaching dan ook niet door de klant zelf betaald, maar door de opdrachtgever of werkgever.

Bedrijfscoaching bij Praktijk Psycholoog Woerden kan zich richten op zowel de individuele werknemer als een team/groep. In overleg wordt besproken waar het accent op komt te liggen (bv (werk)stress reductie, burn-out preventie, communicatie in teams). Aangezien ieder bedrijf, iedere werknemer en iedere situatie uniek is, is ieder coachingstraject maatwerk!

Behoefte aan indivuduele coaching of bedrijfscoaching? Bel Praktijk Psycholoog Woerden: 06-45608270