Tarieven en vergoedingen

Wat kost het en wat wordt vergoed?

u

Stem af met de zorgverzekeraar

De consulten worden door een groot aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Deze therapiekosten hebben geen invloed op de jaarlijkse eigen bijdrage, omdat die betrekking heeft op de basisverzekering. Of je vergoeding krijgt, hangt af van waar je verzekerd bent en de wijze waarop je verzekerd bent.

Praktijk Psycholoog Woerden is aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en om deze reden kun je in aanmerking komen voor vergoeding.

Volgens opgave van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) vergoeden op dit moment de volgende zorgverzekeraars mijn hulpverlening vanuit de aanvullende verzekering.

Alle vergoedingen op een rij: Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeraars 2023.

Let op: De NFG en Praktijk Psycholoog Woerden hebben deze lijst met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor mogelijk onvolledige of foutief weergegeven informatie. Wij adviseren je daarom altijd navraag te doen bij de zorgverzekeraar!

Mocht je zorgverzekeraar niet in bovenstaande lijst voorkomen, informeer dan even zelf bij de zorgverzekeraar. Je kunt onderstaand zorgverlenersnummer (agb-code) en beroepsvereniging NFG en koepelorganisatie RBCZ vermelden.

  • de agb-code 90-038839 90-(0)17345
  • lidmaatschapsnummer NFG 6912257304
  • lidmaatschapsnummer RBCZ 809899R

Verdere mogelijkheden om vergoedingen te verkrijgen:

  • Via je werkgever (sommige werkgevers zijn hier ook voor verzekerd)
  • Via het UWV, via het Centrum Indicatiestelling Zorg
  • Via een Persoons Gebonden Budget (Jeugdzorg via Gemeente) of via studiefondsen

Vergoeding via werkgever

Wanneer er sprake is van stress en burn-out klachten, is het een mogelijkheid om uw werkgever te vragen het therapietraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Werkgevers zijn vaak bereid te investeren in het voorkomen van ziekte van hun werknemers of om de duur van het ziekteverzuim te beperken. Verzuim is vele malen duurder dan therapie. Ook een persoonlijk ontwikkelingsbudget dat veel werknemers hebben, kan gebruikt worden indien de werkgever hiertoe toestemming geeft. Informeer hiervoor bij uw werkgever of de P&O afdeling.

Vergoeding via de gemeente

Therapie voor (gezinnen met) kinderen en jongeren wordt in sommige gevallen vergoed door de gemeente.

Je hebt hiervoor een beschikking nodig van de gemeente. Een beschikking kan worden aangevraagd met een verwijzing van de huisarts, of via de generalist van het WIJKteam van jouw wijk of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook andere instanties kunnen u helpen met de vergoeding. Het UWV en studenten hebben vaak speciale regelingen of via het Persoonsgebonden budget. Bovendien kunnen studenten via studiefondsen kijken of er nog vergoed wordt.

Fiscale regelingen

De kosten van therapie zijn volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van een verwijzing door een huisarts. De basis van de verwijzing moet dan ‘psychisch lijden’ zijn.

Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u psychosociale therapie als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten fiscaal aftrekken, mits de problemen/klachten werkgerelateerd zijn.

r

Wat kost therapie bij Praktijk Psycholoog Woerden?

Info en tarieven

Tarieven (per 1 september 2020)

Prijs/uur

Therapie kinderen (tot 15 jaar) (45 minuten) 

€ 65,=

Individuele therapie (60 minuten) 

€ 87,50

Relatietherapie (60 minuten) 

(€60,= p.p.) € 120,=

Relatietherapie (90 minuten) 

€ 160,=

Gezinstherapie (60 minuten) (tot maximaal 4 personen) 

€ 135,=

Gezinstherapie (90 minuten) (tot maximaal 4 personen) 

€ 180,=

Individuele coaching (particulier) (ex. 21% btw) 

€ 90,=

Bedrijfscoaching (ex. 21% btw) 

€ 110,=

* Voor bedrijfsbezoeken worden geen reiskosten in rekening gebracht, alleen een tarief van € 95,= per uur (excl. btw) berekend over de gespreksduur en de reistijd.

Betalingen

Na afloop van iedere sessie krijg je via de mail een digitale factuur, eventueel voor je zorgverzekeraar mits je aanvullend verzekerd bent. Tevens stuur ik een betaalverzoek per telefoon. Gelieve deze zo snel mogelijk te voldoen.

Verhinderd?

Het zou kunnen voorkomen dat je een afspraak wilt verzetten. Dit is geen probleem. Ik wil je wel vriendelijk verzoeken dit (op werkdagen) minimaal 24 uur voor de afspraak te doen. Op die manier ben ik nog in de gelegenheid een andere afspraak in te plannen. Indien afspraken binnen 24 uur worden afgezegd of gewijzigd worden ze in rekening gebracht.